คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน จากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 • บาท
 • %
 • ปี

ผลการคำนวณ

 • ยอดการผ่อนชำระ/เดือน
  -
  บาท
 • รายได้สุทธิขั้นต่ำ
  -
  บาท

* หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุดเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของ คุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

 • บาท
 • บาท
 • %
 • ปี

ผลการคำนวณ

 • วงเงินกู้พึงประเมิน
   
  บาท
 • ยอดการผ่อนชำระ/เดือน
   
  บาท

* หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ